S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

PRODEJNÍ DOBA

pondělí 10 - 13   14 - 17

úterý    10 - 13   14 - 17

středa  10 - 13   14 - 17

čtvrtek 10 - 13   14 - 17

pátek    10 - 13   14 - 17

sobota  10 - 15

neděle   zavřeno

l

l

l

V pondělí 23. října 2023 otevřeno od 13.30 do 17.00 hod.

0

0

 

Zboží můžete objednávat také přes e-shop: www.botyakabelky.eu nebo telefonicky na čísle tel.: 797 993 724.

Prodejní doba se může vzhledem k potřebám měnit (špatné povětrnostní podmínky, omezený počet turistů a lázeňských klientů v důsledku opatření, nákup zboží apod.).

I

I

I

I

I

NOVINKY

Podporuje mojeID


» VOP pro kamennou prodejnu
VOP pro kamennou prodejnu: Boty a kabelky v Rožmberské

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KAMENNOU PRODEJNU - BOTY A KABELKY V ROŽMBERSKÉ, ROŽMBERSKÁ 98, 37901 TŘEBOŇ

I. Úvodní ustanovení.

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MARRUD, s.r.o. se sídlem A. Trägera 405/12, 37010 České Budějovice, IČ: 05794919, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25830 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím kamenné prodejny prodávajícího, Boty a kabelky v Rožmberské, IČP 1011430819, Rožmberská 98, 37901 Třeboň (nevztahuje se na e-shop, e-shop má vlastní všeobecné obchodní podmínky).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

II. Informace.

1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

2. Informace o přijímaných způsobech platby jsou: platba v hotovosti, platba platební kartou. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

III. Nákup zboží.

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ihned při potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontroloval, vyzkoušet apod..

2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží. Reklamační řád, všeobecné obchodní podmínky a péče o zboží (zejména kožené výrobky) kupující najde na webových stránkách prodávajícího.

3. Cena je vyznačena na výrobku např.: na visačce, na krabici, případně jiným vhodným způsobem tak, aby nebylo znehodnoceno zboží.

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy.

1. Kupující nemůže bezdůvodně odstoupit od smlouvy a žádat vrácení ceny zboží. Kupující je povinen při nákupu zboží v kamenné prodejně se seznámit s povahou, vlastnostmi, funkčností, velikostí a vzhledem zboží.

V. Práva a povinnosti z vadného plnění.

Jakost při převzetí.

1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

VI. Zákonná práva z vad.

1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

bezplatné odstranění vady opravou

přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy pouze pokud se jedná o vadu neodstranitelnou.

3. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

5. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VII. Vyřízení reklamace.

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Zboží musí být zasláno nebo osobně doručeno k prodejci neprodleně po zjištění vad a nedostatků. (Prodávající doporučuje pro vyřízení reklamace, aby kupující nejprve telefonicky nebo mailem informoval prodávajícího o reklamaci. Prodávají pak doporučí podle situace, zda-li je nutné reklamované zboží zasílat do prodejny.).

2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží dokladem o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.

5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

9. V případě neoprávněné reklamace nebo neuznalé reklamace výrobcem, náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, zejména poštovného.

VIII. Ochrana osobních údajů.

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

IX. Řešení sporů.

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Zahajuje se výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu.

5. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

6. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Ostatní.

1. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2. Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

4. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. února 2017.

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD - prodejna a e-shop

Poučení pro spotřebitele – reklamační řád je nedíl­nou součástí Všeobecných obchodních podmínek  – MARRUD, s.r.o., IČ: 05794919, prodejna Boty a kabelky v Rožmberské, Rožm­berská 98, 37901 Třeboň (dále jen „prodáva­jící, prodejce“), a popisuje postup, jakým způsobem při­stupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodá­vajícího.

Reklamační řád je platný pro kamennou prodejnu: Boty a kabelky v Rožmberské, Rožmberská 98, 37901 Třeboň a pro e-shop: www.botyakabelky.eu.

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

a) Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami před uzavře­ním smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je po­vinen poskytnout prodávajícímu potřebnou sou­činnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

b) Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.  

c) Při výběru zboží je nutné, aby vybraná obuv odpovídala potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku seznámí s účelem užití, provedení, materiálu a způsob ošetřování zboží.

d) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Nutné je zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

e) Nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží je jeho pravidelná údržba. Nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou f životnost.

f) Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození (např. obuvi apod.) v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.).

g) Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. (U obuvi - při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což není předmětem reklamace.). Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.


II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

a) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

b) Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

c) Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

d) Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud prodávající nedohodne se zákazníkem na delší době. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce.

e) Zboží k reklamaci je nutné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

III. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

a) Zákazník může uplatnit reklamaci prodejně Boty a kabelky v Rožmberské, Rožmberská 98, 37901 Třeboň nebo mailem: botyakabelky@centrum.cz nebo poštou Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, Českou poštou nebo elektronicky. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník kupním dokladem nebo jiným vhodným způsobem (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty, prodejní paragon).

b) Pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

IV. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

a) Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

b) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. Dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

V. ODSTRANITELNÉ VADY

a) Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

b) V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinnen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

c) Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

d) V případě vady neodstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

a) Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem okolnostem.

b) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

- požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) odstoupit od kupní smlouvy

c) V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

TENTO REKLAMAČNÍ ŘÁD NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI OD 1. 1. 2022 A JE K DISPOZICI V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO A NA WEBU PRODEJCE. ZMĚNY REKLAMAČNÍHO ŘÁDU VYHRAZENY. KOUPÍ VÝROBKU KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍMTO REKLAMAČNÍM ŘÁDEM, NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU VÝROBKU/ZBOŽÍ JE K DISPOZICI V PRODEJNĚ NEBO NA WEBU WWW.BOTYAKABELKY.EU. 

Tento reklamační řád, poučení pro spotřebitele je platný od 1. 1. 2022

ODA5NzZlN