S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

PRODEJNÍ DOBA

pondělí 10 - 13   14 - 17

úterý    10 - 13   14 - 17

středa  10 - 13   14 - 17

čtvrtek 10 - 13   14 - 17

pátek    10 - 13   14 - 17

sobota  10 - 15

neděle   zavřeno

Ve čtvrtek 28.9.23 otevřeno 10 - 15 hod.

0

0

 

Zboží můžete objednávat také přes e-shop: www.botyakabelky.eu nebo telefonicky na čísle tel.: 797 993 724.

Prodejní doba se může vzhledem k potřebám měnit (špatné povětrnostní podmínky, omezený počet turistů a lázeňských klientů v důsledku opatření, nákup zboží apod.).

Podporuje mojeID

ZBOŽÍ V AKCI

PŮVODNÍ CENA 1 299,00 Kč
CENA 799,00 Kč
skladem


» Reklamační řád
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD - prodejna a e-shop

Poučení pro spotřebitele – reklamační řád je nedíl­nou součástí Všeobecných obchodních podmínek  – MARRUD, s.r.o., IČ: 05794919, prodejna Boty a kabelky v Rožmberské, Rožm­berská 98, 37901 Třeboň (dále jen „prodáva­jící, prodejce“), a popisuje postup, jakým způsobem při­stupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodá­vajícího.

Reklamační řád je platný pro kamennou prodejnu: Boty a kabelky v Rožmberské, Rožmberská 98, 37901 Třeboň a pro e-shop: www.botyakabelky.eu.

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

a) Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami před uzavře­ním smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je po­vinen poskytnout prodávajícímu potřebnou sou­činnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

b) Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.  

c) Při výběru zboží je nutné, aby vybraná obuv odpovídala potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku seznámí s účelem užití, provedení, materiálu a způsob ošetřování zboží.

d) Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Nutné je zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

e) Nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží je jeho pravidelná údržba. Nesprávná, nevhodná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou f životnost.

f) Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození (např. obuvi apod.) v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.).

g) Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. (U obuvi - při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což není předmětem reklamace.). Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.


II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

a) Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

b) Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení.

c) Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

d) Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud prodávající nedohodne se zákazníkem na delší době. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce.

e) Zboží k reklamaci je nutné předložit kompletní, dále vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

III. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

a) Zákazník může uplatnit reklamaci prodejně Boty a kabelky v Rožmberské, Rožmberská 98, 37901 Třeboň nebo mailem: botyakabelky@centrum.cz nebo poštou Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, Českou poštou nebo elektronicky. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník kupním dokladem nebo jiným vhodným způsobem (např. výpis z bankovního účtu při použití platební karty, prodejní paragon).

b) Pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

IV. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

a) Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

b) Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. Dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

V. ODSTRANITELNÉ VADY

a) Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

b) V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinnen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

c) Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může zákazník požadovat výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží.

d) V případě vady neodstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

a) Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem okolnostem.

b) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

- požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (na přání zákazníka lze vyměnit za jakékoliv zboží) odstoupit od kupní smlouvy

c) V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

TENTO REKLAMAČNÍ ŘÁD NABÝVÁ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI OD 1. 1. 2022 A JE K DISPOZICI V SÍDLE PRODÁVAJÍCÍHO A NA WEBU PRODEJCE. ZMĚNY REKLAMAČNÍHO ŘÁDU VYHRAZENY. KOUPÍ VÝROBKU KUPUJÍCÍ SOUHLASÍ S TÍMTO REKLAMAČNÍM ŘÁDEM, NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU VÝROBKU/ZBOŽÍ JE K DISPOZICI V PRODEJNĚ NEBO NA WEBU WWW.BOTYAKABELKY.EU. 

Tento reklamační řád, poučení pro spotřebitele je platný od 1. 1. 2022

NTdmNGEz