S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

PRODEJNÍ DOBA

pondělí  10 - 17

úterý     10 - 17

středa   10 - 17

čtvrtek  10 - 17

pátek    10 - 17

sobota  10 - 15

neděle  10 - 14

Zboží můžete objednávat také přes e-shop: www.botyakabelky.eu nebo telefonicky na čísle tel.: 797 993 724.

Prodejní doba se může vzhledem k potřebám měnit (COVID-19, špatné povětrnostní podmínky, omezený počet turistů a lázeňských klientů v důsledku opatření., nákup zboží apod.).

Podporuje mojeID

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 1 199,00 Kč
skladem
naše cena 1 199,00 Kč
skladem
naše cena 1 399,00 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 889,00 Kč
skladem
naše cena 2 899,00 Kč
skladem
naše cena 1 889,00 Kč
skladem


Reklamační řád
REKLAMAČNÍ ŘÁD - prodejna a e-shop

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJNU: BOTY A KABELKY V ROŽMBERSKÉ, ROŽMBERSKÁ 98, 37901 TŘEBOŇ A PRO E-SHOP: WWW.BOTYAKABELKY.EU

1. Všeobecná ustanovení

1. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zá­kona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších před­pisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

2. Poučení pro spotřebitele – reklamační řád je nedíl­nou součástí obchodních podmínek prodá­vajícího – MARRUD, s.r.o., IČ: 05794919, prodejna Boty a kabelky v Rožmberské, Rožm­berská 98, 37901 Třeboň (dále jen „prodáva­jící“), a popisuje postup, jakým způsobem při­stupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodá­vajícího.

3. Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami před uzavře­ním smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je po­vinen poskytnout prodávajícímu potřebnou sou­činnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

4. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.  

2. Záruční podmínky

1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka.

Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu a v nevhodném prostředí.

Nevhodně zvolený typ, nesprávná velikost, šířka, tvar, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci, stejně jako poškození (např. obuvi apod.) v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap, deformace nohou apod.).

Téměř každá useň je dobarvována do žádaného odstínu. (U obuvi - při nadměrném pocení nohou nebo provlhnutí může dojít k zabarvení, což není předmětem reklamace.). Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.

3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje nebo ničí jeho plnou funkčnost a životnost.

Řiďte se přiloženými letáčky a etiketami, kde je rozepsané složení, údržba, použití, manipulace, event. jiné pokyny pro správné užití věci.

4. Obuv - střídejte obzvláště při vlhkém počasí a při obouvání používejte lžíci, abyste zabránili polámání patní části. Obuv nechte vyschnout při pokojové teplotě (nikdy ne v blízkosti tepelného zdroje). Obuv čistěte kartáčováním za sucha nebo vlhkým hadříkem. Obuv z přírodní kůže ošetřujte pravidelně krémováním nebo impregnací, aby bylo zabráněno vysychání a následnému popraskání kůže a byla zachována elastičnost kůže. Pro impregnaci používejte vhodné impregnační prostředky (viz údržna obuvi).

5. Kožená galanterie, kabelky – výrobky kožené galanterie neperte v pračce, ale čistěte kartáčováním za sucha nebo vlhkým hadříkem. Výrobky z přírodní kůže, ošetřujte pravidelně krémováním (2-4 za rok) přípravky na bázy včelího vosku nebo impregnujte pomocí nanotechnoligií, (např. PEDAG - nanoimpregnace nebo SHOEBOY´S - nanoprotect), aby bylo zabráněno vysychání a následnému popraskání kůže/materiálu a byla zachována elastičnost kůže/materiálu. Pro impregnaci používejte vhodné impregnační prostředky, ideální jsou impregnační prostředky na bázi nano technologií. 

3. Základní podmínky reklamace

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

3. Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 2 let od převzetí zboží.

4. Kupující je oprávněn požadovat v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

5. V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

6. Dále nelze uplatňovat nároky z vady zboží, o které věděl před koupí, nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

7. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po dohodě s prodávajícím nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy.  

4. Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Reklamaci lze uplatnit u prodejce nebo zaslat poštou na adresu: prodejna Boty a kabelky v Rožmberské, Rožmberská 98, 37901 Třeboň. Ke zboží je nutné přiložit listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy doklad o prodeji, záruční list aj. Dále přiložte podrobný popis vady výrobku, který reklamujete a požadovaný nárok z vady vyplývající.

2. Prodejce se zavazuje informovat zákazníka o příjmu reklamace nejpozději do tří pracovních dnů od obdržení reklamace.  

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 

6. Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 15. února 2017 a je k dispozici v sídle prodávajícího. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Koupí výrobku kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem, Návod na užívání a údržbu výrobku/zboží je k dispozici v prodejně nebo na webu www.botyakabelky.eu. 

Tento ZÁRUČNÍ LIST - reklamační řád, poučení pro spotřebitele je platný od 15. února 2017.

MDdkNmNiO